چهارشنبه
1398
مرداد
2
 
نظر شما در مورد عملکرد دهیاری عرب خیل؟
 
اساسنامه تشكیلات و سازمان دهیاریها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط واحد فنی   
پنجشنبه, 22 تیر 1391 ساعت 05:54

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 3738/8/1 مورخ 1/8/1379 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور – مصوب 1377 – اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاریها را به شرح ذیل تصویب نمود: